SysTeh e компания дистрибутор на техника за сигурност и не работи с крайни клиенти. ВХОД ЗА ПАРТНЬОРИ

Решения

Дистрибутираме решения за пълния спектър от индустриални сегменти и приложения, както и специални решения за специфични нужди, като се фокусира върху практични, полезни и модерни предложения, използвайки световния опит на своите партньори. Мисията ни e да предлага на своите партньори качествени и модерни цялостни решения в системите за сигурност.

Подкрепяме своите партньори идейно и технологично в целия процес на изграждане на нов проект. В зависимост от нуждите на обекта, специалистите изготвят предложение, като избират най-подходящата техника според преносната среда и изискванията на клиента.

Предлаганите решения за сигурност са подходящи за всички типове сгради. Разгледай част от вече реализирани проекти.

За специфични или по-големи решения, отдел „Проекти“ ще се погрижи да подаде информация, с която да се изпълнят индивидуалните очаквания за всеки един проект.