SysTeh e компания дистрибутор на техника за сигурност и не работи с крайни клиенти. ВХОД ЗА ПАРТНЬОРИ

Кариери

СЕРВИЗЕН КООРДИНАТОР

Изисквания:

 • Мотивиран, коректен, отговорен, с умения за работа в екип
 • Способен на интензивна работа и стриктен при изпълнение на възложените задачи; 
 • Организираност, подреденост и бързина; 
 • Опит на същата или сходна позиция е предимство; 
 • Отлични умения за работа с MS Office /Excel, Word/;
 • Английски език на работно ниво;
 •  Tехническо образование е предимство;

  

Отговорности:

 • Координиране на цялата сервизна дейност на компанията;
 • Водене на изрядна и пълна сервизна и техническа документация;
 • Следене за срокове на ремонтите; 
 • Комуникация със сервизни техници;
 • Комуникация с клиенти на компанията;
 • Участие в подготовката на поръчките на резервни части;
 • Висока степен на организираност и умения за работа в екип;

  

Компанията предлага:
 

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение. 
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.

 

Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни

 

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР-РЕМОНТИ 

Изисквания:

 • Мотивиран, коректен, отговорен , с умения за работа в екип. 
 • Способен на интензивна работа и стриктен при изпълнение на възложените задачи. 
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп;
 • Опит и практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Опит и практически умения за диагностика, подмяна на SMD/IС елементи, чипове, процесори  и електронни платки;
 • Опит в разчитането на електронни схеми;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.

  

Отговорности: 

 • Извършва сервиз и ремонт на всички продукти от портфолиото на компанията;
 • Познава техническите характерситики, особености и гаранцонните условия на продуктите от портфолиото на компанията;
 • Познава резервните части и компоненти на тези продукти;
 • Подава навременна, технически детайлна и вярна информация към мениджъра на отдела за проблеми с продукти, масово дефектиращи компоненети, липсващи и грешни елементи, като подава сервизен доклад и снимков материал;
 • Информира за наличност и нужда от резервни части;
 • Организира склада за резервни части: физически подрежда, систематизрани по производител, модел и категориия;
 • Свободно работи с техническа документация и електронни схеми;
 •  Води и отчита навреме сервизните поръчки в сервизния модул.

 

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.

 

Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ 

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп;
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.


Отговорности:

 • Тества продуктите и решенията за всички раздели на системите за безопасност/сигурност;
 • Сравнява, анализира, демонстрира продукти и решения, както и техните опции;
 • Превежда от Английски на Български менюта, инструкции, технически материали;
 • Участва в подготовката на технически обучения;
 • Ежедневно консултира партньори за технически консултации онлайн и лице-в лице;
 • Води техническа кореспонденция с доставчиците на Систех;
 • Отразява извършените услуги по технически консултации ежедневно;

 

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.

 

Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ 

Пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи


Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за Пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи;
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.

 

 Отговорности:

 • Тества продуктите и решенията за пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи
 • Сравнява, анализира, демонстрира продукти и решения, както и техните опции;
 • Превежда от Английски на Български менюта, инструкции, технически материали;
 • Участва в подготовката на технически обучения;
 • Ежедневно консултира партньори за технически консултации онлайн и лице-в-лице;
 • Води техническа кореспонденция с доставчиците на Систех;
 • Отразява извършените услуги по технически консултации ежедневно;

 

 Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.

 

Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ТЪРГОВЕЦ ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Опит в IT или в друг технологичен сектор;
 • Опит в областта на системи за сигурност е сериозно предимство;
 • Висше техническо образование е предимство.

Отговорности:

 • представя компанията, продуктите и решенията за всички раздели на системите за сигурност;
 • увеличава перспективните партньори в страната и разработва нови партньори;
 • води търговските преговори и сключва сделки;
 • регулярно посещава партньори за детайлно запознаване с продуктите и новостите;
 • организира, ръководи и завършва всеки проект с търговски партньор.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

ПРОДУКТОВ ЕКСПЕРТ – РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪП, АВТОМАТИЗАЦИЯ, УМЕН ДОМ

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за продуктовите гами, за които отговаря
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.

Отговорности:

 • Работи с доставчиците на продукти;
 • Поръчва избраните стоки от производителя и проследява доставката;
 • Изготвя анализи за продажбата на продуктите и позиционирането на брандовете, за които отговаря;
 • Дава предложения за внос на нови продукти;
 • Планира маркетинг активностите за стоките, за които отговаря;
 • Следи и анализира периодично конкуренцията в бранша;
 • Определя стоките, които участват в намаления и промоции;
 • Изотвя ежемесечно отчети и справки за дейността си;
 • Планира, участва и инициира продуктови представяния, презентации и обучения.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад и ентусиазиран екип;
 • Отлична работна среда и условия;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е водещ дистрибутор на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

ПРОДУКТОВ ЕКСПЕРТ – ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, ПОЖАРОГАСЕНЕ, ОПОВЕСТЯВАНЕ, BMS

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за продуктовите гами, за които отговаря
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.

Отговорности:

 • Работи с доставчиците на продукти;
 • Поръчва избраните стоки от производителя и проследява доставката;
 • Изготвя анализи за продажбата на продуктите и позиционирането на брандовете, за които отговаря;
 • Дава предложения за внос на нови продукти;
 • Планира маркетинг активностите за стоките, за които отговаря;
 • Следи и анализира периодично конкуренцията в бранша;
 • Определя стоките, които участват в намаления и промоции;
 • Изотвя ежемесечно отчети и справки за дейността си;
 • Планира, участва и инициира продуктови представяния, презентации и обучения.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад и ентусиазиран екип;
 • Отлична работна среда и условия;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е водещ дистрибутор на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка, Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.


Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.